Xổ số kiếm tiền trên x | Nhận 150K miễn phí

Search by category:
Tin tức

Hội nghị học tập và quán triệt nội dung hội nghị TW6 khóa XI

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Vinh,  ngày 23/3/2013 Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT miền Trung đã tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt nội dung hội nghị TW6 khóa XI đối với 5 chuyên đề bao gồm 2 Nghị quyết và 3 kết luận của Ban chấp hành TW Đảng.

         Tham dự và chỉ đạo hội nghị có NGƯT.Ths. Trần Đình Hữu – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường, Ths. Nguyễn Đình Linh – Phó Bí thư – Phó Hiệu trưởng, các đồng chí đảng viên và toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI BCH TW Đảng Khóa XI

 

          Tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Hữu – Bí thư Đảng ủy thay mặt BCH Đảng bộ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Đoàn Trọng Thi – Chi bộ Hành chính.

 

 

Đồng chí: Trần Đình Hữu – Bí thư Đảng ủy trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Đảng viên: Đoàn Trọng Thi

       Ths. Nguyễn Đình Linh – Phó bí thư – Phó Hiệu trưởng đã trình bày, quán triệt nội dung của Nghị quyết TW6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Trong đó Đảng ủy tập trung học tập và quán triệt 2 chuyên đề: Phát triển Khoa học công nghệ và đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự học tập, nghiên cứu nghiêm túc, quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết và vận dụng sáng tạo, triển khai vào kế hoạch thực tế đặc thù của nhà trường trong công tác giảng dạy và các hoạt động đào tạo. Đồng thời Đảng bộ cũng đã giao trách nhiệm cho các chi bộ, phòng, ban, khoa, trung tâm  thảo luận các chuyên đề, xây dựng  kế hoạch, chương trình hành động để Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuốc sống nhất là vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục & Đào tạo.

Đồng chí: Nguyễn Đình Linh – Phó Bí thư – Phó Hiệu trưởng trình bày, quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết TW6 khóa XI

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Cương thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy cập nhật về tình hình thời sự trong nước và Quốc tế. Đồng chí đã đề nghị các chi bộ và các đại biểu tham dự nhận thức đúng đắn tình hình thời sự trong nước và Quốc tế, quan điểm chỉ đạo của Đảng để có những quan điểm và hành động đúng đắn.

Đồng chí: Nguyễn Kim Cương thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy cập nhật tình hình thời sự trong nước và Quốc tế.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp. Mỗi đại biểu tham dự đều đã thấm nhuần các nội dung mà hội nghị mang lại, xác định được trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Nhà trường.

 

     (Cao Huy Thắng – Phòng Thanh tra & ĐBCLĐT đưa tin)